De lijn die in 2018 werd ingezet, is in 2019 nog eens onderstreept: Groene Weide Meststof (GWM) levert nagenoeg dezelfde grasopbrengst als de blend waarmee de kunstmestvervanger wordt vergeleken.

De resultaten van projectjaar 2019 werden onlangs gedeeld met de 10 deelnemers van het eerste uur: de pilotboeren die demovelden beschikbaar stellen waar de GWM en de kunstmestblend naast elkaar worden getest. Naast een vergelijkbare grasopbrengst is in 2019 andermaal aangetoond dat de  GWM na de laatste snede eenzelfde voorraad minerale stikstof in de bodem geeft als de blend.

Leerschool

De Kunstmestvrije Achterhoek is een driejarige leerschool, met als doel om uiteindelijk tot de best mogelijke kunstmestvervanger te komen. De pilotboeren toonden dan ook begrip voor het feit dat er tijdens de zoektocht eens een keer iets mis kan gaan. Wat dat betreft heeft het afgelopen projectjaar tot een helder inzicht geleid: de toevoeging van gecondenseerd ammoniumwater aan de Groene Weide Meststof geeft een reëel risico op ammoniumtoxiciteit. Die toxiciteit uit zich in verbrandingsverschijnselen, waar meerdere pilotboeren bij de bemesting van de eerste snede last van hebben gehad. De oplossing voor het probleem was simpel: bij de productie van GWM wordt geen ammoniumwater meer gebruikt.

Opschaling

Voor het project is het van belang dat zoveel mogelijk deelnemers aan de Kunstmestvrije Achterhoek hun ervaringen delen. Daarom hebben naast de 10 pilotboeren ook de andere deelnemers het verzoek gekregen om online een evaluatieformulier in te vullen.

De Kunstmestvrije Achterhoek telt op dit moment circa 60 deelnemers. Het project wordt dit jaar verder opgeschaald, tot maximaal 150 Achterhoekse agrariërs. Deelnemers én potentiële afnemers van de Groene Weide Meststof hebben onlangs een uitgave ontvangen van de Groene Weide Meststof-nieuwsbrief.