Joint Research Centre (JRC), de onderzoeksinstelling van de Europese Commissie, heeft onlangs het Science for Policy-rapport ‘Technische voorstellen voor het veilig gebruik van verwerkte mest boven de drempelwaarde die door de Nitraatrichtlijn (91/676/ EEG) voor nitraatgevoelige zones is vastgesteld’ gepubliceerd.

Het rapport definieert geharmoniseerde criteria voor stikstofmeststoffen, die gedeeltelijk of volledig uit mest zijn verkregen voor gebruik van als chemische stikstofhoudende meststoffen. Het rapport sluit het JRC-project SAFEMANURE (SAFE processing MANURE) af. Deze stikstofmeststoffen van (gedeeltelijk) dierlijke mest worden RENURE (REcovered Nitrogen from manURE) genoemd. JRC stelt een zestal algemene criteria voor productkwaliteit, gebruik en opslag van deze bemestingsproducten voor. Ammoniumsulfaat en mineralenconcentraat kunnen beantwoorden aan deze criteria.

Voorstellen van het Science for Policy-rapport van het JRC worden momenteel bestudeerd door de Europese Commissie. Een beleidsproces is gestart om de voorstellen in de nitraatrichtlijn te implementeren. Verwacht wordt dat in 2021 RENURE-materialen kunnen worden gebruikt volgens dezelfde bepalingen voor chemische stikstofmeststoffen van deze richtlijn.
Het JRC-document treft u hier aan.