De Kunstmestvrije Achterhoek is inmiddels een klein jaar onderweg. De eerste resultaten zijn bekend en smaken naar meer. Tijd om het project op te schalen naar maximaal 75 deelnemers in 2019. De eerste belangstellenden hebben zich al aangemeld.

De Kunstmestvrije Achterhoek is begin 2018 van start gegaan. Het project loopt tot en met 2021 en kan rekenen op brede steun van overheden, de agrarische sector, het bedrijfsleven en de samenleving. De provincie Gelderland is een belangrijke aanjager van het project. Ook de landelijke overheid werkt mee: voor het project is een vierjarige ontheffing verleend in het zesde Nitraat Actieprogramma. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een goede vervanger van chemische kunstmest, de Groene Weide Meststof. Het gebruik van kunstmest kan daardoor worden gereduceerd.

Handen spontaan de lucht in

De pilot wordt nu uitgebreid. In 2019 kunnen maximaal 75 boeren aan de Kunstmestvrije Achterhoek deelnemen. En dat gaat zeker lukken. Tijdens een goedbezochte voorlichtingsbijeenkomst in Haarlo bleek dat er voldoende animo is om kringlooplandbouw in de Achterhoek nóg beter op de kaart te zetten. In een reactie op de vraag wie er belangstelling voor het project heeft, gingen heel wat handen spontaan de lucht in!

Levendige discussie

De bijeenkomst in Haarlo was bedoeld om boeren uit de Achterhoek over het project te informeren. Tijdens presentaties van onder andere Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting B.V. en Jos Westerhof en Johan Temmink van ForFarmers, werden de aanwezigen bijgepraat over de resultaten uit het eerste pilotjaar en over de manier waarop het project nu wordt opgeschaald. Vervolgens kwam een levendige discussie op gang, waarbij heel wat vragen werden gesteld – én beantwoord.

1.700 hectare

Bij Groot Zevert wordt ondertussen hard gewerkt om de productie van de Groene Weide Meststof verder op te voeren. Naar verwachting wordt de kunstmestvervanger vanaf dit voorjaar uitgereden over een perceeloppervlak van circa 1.700 hectare. Daar is 10.000 kuub Groene Weide Meststof voor nodig.