Het inzicht dat er ‘iets’ op het gebied van mest moest gebeuren, dateert al van vele jaren geleden. Het is dan ook niet zo vreemd dat Gerhard Meijerink bij de Kunstmestvrije Achterhoek te boek staat als deelnemer van het eerste uur.

“Een kwart eeuw geleden werd het gebruik van mest aan banden gelegd,” vertelt Gerhard. “Dat heeft me toén al aan het denken gezet. Dierlijke mest, dus goede organische meststoffen afvoeren en tegelijkertijd kunstmest invoeren, dat vond ik van meet af aan al onzinnig. Zeker als je bedenkt dat de productie van kunstmest energieverslindend en enorm vervuilend is. Toen Groot Zevert Vergisting plannen bekend maakte om nutriënten uit dierlijke mest te gaan herwinnen heb ik direct laten weten: als je zo ver bent, denk dan ook aan mij. En dat is gebeurd. Vandaar dat we vanaf dag één als pilotbedrijf bij de Kunstmestvrije Achterhoek betrokken zijn.”

Goede afstemming

Gerhard stelt voor het project een perceel grasland van 3,2 hectare ter beschikking. Daarvan wordt de helft bemest met de Groene Weide Meststof en de andere helft met een kunstmestblend. Omdat hij over een hypermoderne kunstmeststrooier beschikt, zorgt Gerhard zélf voor het uitrijden van de kunstmest – zowel bij hemzelf als bij de negen andere pilotboeren. “Dat vergt een goede afstemming,” aldus Gerhard. “Er mag niet meer dan twee dagen tussen het uitstrooien van de kunstmest en de Groene Weide Meststof zitten. Anders zouden weeromstandigheden een té grote invloed op de meetresultaten kunnen hebben. Gelukkig loopt dat allemaal naar behoren, het contact met alle betrokken partijen is prima.”

Minder scherp

Hoe kijkt Gerhard terug op 2019, het tweede pilotjaar? “Zoals bij zoveel projecten geldt ook voor de Kunstmestvrije Achterhoek: al doende leert men. Op basis van afspraken met het ministerie van LNV is de Groene Weide Meststof dit jaar in een geconcentreerde vorm aangebracht. Op droog grasland ging dat goed, maar met dauw leidde het helaas tot verbrandingsverschijnselen. Dat was wel even schrikken, bij de eerste snede in april. Door een aanpassing van de concentratie is de meststof minder ‘scherp’ gemaakt en daarmee zijn bij de vervolgsnedes hele mooie resultaten behaald. Ik weet dat er nog steeds wordt gewerkt aan de ideale samenstelling van de Groene Weide Meststof én aan de juiste afstelling van de bemester. Daar is dit project ook voor bedoeld. Ik zeg wel eens: er moét iets misgaan, want dán pas weet je precies waar je het over hebt.”

Alle vertrouwen

Gerhard zegt alle vertrouwen te hebben in de doorontwikkeling van de kunstmestvervanger. Én in de partijen die bij het project betrokken zijn. “De begeleiding vanuit het project is hartstikke goed.  Bovendien: wie A zegt, moet ook B zeggen, zo steek ik in elkaar. Daarom heb ik dit jaar naast mijn pilotperceel nog eens zeven hectare grasland bemest met de Groene Weide Meststof. En als het aan mij ligt, wordt dat nog meer. De kringloop sluitend maken, dáár gaat het om.”

Bedrijf met drie takken

Het bedrijf van Gerhard Meijerink is onderverdeeld in drie takken: rundvee (135 melkkoeien en 90 stuks jongvee), varkens (170 fokvarkens en 420 vleesvarkens) op 103 hectare land, waarvan ongeveer de helft wordt benut voor akkerbouw (o.a. graan, aardappels, graszaad en maïs). Gerhard runt het bedrijf samen met twee broers (“een derde broer helpt soms mee”) en beschikt over een uitgebreid machinepark waarmee hij zelf al het loonwerk kan uitvoeren. Een groot deel van de varkensmest van Gerhards bedrijf gaat naar Groot Zevert Vergisting, waar het wordt verwerkt tot (onder andere) Groene Weide Meststof.